darkymas


darkymas
dar̃kymas dkt. Reikė́tų baũsti už gimtõsios kalbõs dar̃kymą.

.